send link to app

Huan Store app for iPhone and iPad


4.2 ( 4592 ratings )
Business Productivity
Developer: Hoang Duc Thinh
Free
Current version: 1.1, last update: 1 year ago
First release : 04 May 2015
App size: 5.96 Mb

Ứng dụng của Huan s Shop
Cho phép bạn:
- Xem và mua sắm sản phẩm.
- Tích điểm mua hàng với nhiều ưa đãi cực lớn.
- Vô vàn chức năng khác chờ bạn khám phá.